Bergerden

Glastuinbouwproject Bergerden is oorspronkelijk door de landelijke overheid aangewezen als één van de tien te ontwikkelen locaties in Nederland voor de grootschalige realisatie van glastuinbouw. Grote locaties bieden de beste garantie voor het behalen van milieuvoordeel. Het gehele ontwikkelingsgebied Bergerden is 335 hectare groot. Dankzij deze omvang is het mogelijk efficiënt om te gaan met bijvoorbeeld energie, gietwater en afvalstoffen.

Bergerden onderscheidt zich van andere tuinbouwlocaties door haar collectieviteit gericht op duurzaamheid. Zo is er in Bergerden een gezamenlijk energiebedrijf en waterbedrijf opgericht. Eigenaar van beide bedrijven is de coöperatieve tuindersvereniging waarin de 17 tuinders die zich als eerste in het gebied hebben gevestigd zich verenigen.

Hedera kwekerij Rikken is sinds 2004 op Bergerden gevestigd.